VIII KARPIOWY PUCHAR  DZIKIEJ WODY LGIŃ DUŻY 2019

Informacje o imprezie:
 1. Termin rozegrania imprezy: 25-29.09.2019r.

Integracja 24.09.2019 od 17:00 J

2.Miejsce rozegrania imprezy: Jezioro Lgiń Duże woda PZW Okręgu Poznań – opiekun koło PZW nr 181 Wschowa.

Wędkarz musi posiadać przy sobie opłaconą legitymację wędkarską na dany rok.

 1. Miejsce zbiórki: Plaża główna w Lginiu. Należy zgłosić swoje przybycie i okazać opłaconą legitymacje PZW i podpisać listę RODO do godz 10:00.
 1. Impreza zaliczana do Eliminacji Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym organizowanych przez Polską Federację Wędkarstwa Karpiowego.

Informacje o imprezie na stronach: Karp Maxa, PFWK, www.kolo1.wschowa24.pl

Zapisy od 13 stycznia godz 7:00

 1. Organizację imprezy wspomagają:

– Centrum Wędkarskie MANIAK Leszno

 MEUS – Producent zanęt i przynęt karpiowych

–  FANTAZY BAITS – producent zanęt i przynęt karpiowych

Waszkowiak Grzegorz

– ALLER AQUA- producent peletów.

Łowisko ADEMAC

– Łowisko Siednica

 1. Opłata startowa wynosi 800zł od pary startującej.
 2. Dla osoby towarzyszącej ( team runner) opłata wynosi 100 zł. Obiady x 4 dla każdego startującego +TR
 1. Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 01.07.2019r na konto BZ WBK 59 1090 1290 00000001 1096 4988 oddział we Wschowie z dopiskiem Karp Lgiń 2019r
  Drużyna która nie ureguluje płatności do 01.07.2019r zostaje automatycznie skreślona z listy startowej. Po 01.08.2019 organizator nie zwraca wpisowego.
 1. O wpisaniu drużyny na listę startową decyduje data dokonania wpłaty (800,00zł) oraz podania imienia i nazwiska startującego, rok urodzenia do ubezpieczenia, numer karty wędkarskiej oraz miejsca zamieszkania. A także proszę o pozostawienie numeru kontaktowego.
 2. Przed dokonaniem rezerwacji proszę o kontakt telefoniczny pod numer 667 344 733.
 3. Liczba miejsc startowych ograniczona do 22 stanowisk.
 4. Nadleśnictwo wyraża zgodę na przejazd tylko i wyłącznie drogami leśnymi widocznymi w terenie, bez poruszania się po terenie lasu w celu podjechania bezpośrednio pod wyznaczone na zawody stanowisko wędkarskie. Samochody po rozładowaniu sprzętu wędkarskiego muszą opuścić teren lasu.
 5. W ramach rywalizacji prowadzone będą klasyfikacje:

– rywalizacja sektorowa (4 sektory)

– największy karp, najmniejsza ryba,

– pierwsza ryba, największy amur , ostatnia ryba

– klasyfikacja generalna

– zwycięska drużyna klasyfikacji generalnej ma zapewniony i (opłacony) udział w Finale   Polish Carp Masters na 2020r.

Zwycięzcą sektora jest drużyna która złowi wagowo najwięcej ryb w danym sektorze. Jeśli

w sektorze nie zostaną złowione żadne ryby, o zwycięstwie zdecyduje losowanie.

Z rywalizacji sektorowej wykluczone są pierwsze trzy drużyny rywalizacji generalnej.

 1. Przewidywana pula nagród wynosi około 15 000zł.
 2. Rozpoczęcie imprezy dnia 25.09.2019r:

– przyjazd uczestników do godz.10.00

– otwarcie imprezy i losowanie stanowisk od 10.00 do 11.30

– sondowanie, ustawienie markerów, nęcenie, wywożenie zestawów dozwolone zaraz po przybyciu na stanowisko.

 1. Zakończenie imprezy dnia 29.09.2019r godz. 10.00, ogłoszenie wyników w miejscu rozpoczęcia imprezy godz. 12.00.
 2. Organizator zaleca posiadanie zarejestrowanych łodzi lub pontonu, woderów, spodnio-butów a także miarek do dipów własnych. J

 

Regulamin imprezy:
 1. W zawodach liczy się każdy KARP i AMUR od 3kg.

2.Drużyna może korzystać z pomocy jednego Team Runnera przez cały czas trwania zawodów. Osoba “TR” uczestniczy w zawodach na tych samych prawach, co zawodnik.

 1. W zawodach mogą brać udział tylko drużyny 2 osobowe. Każda drużyna łowi na 4 wędki.
 2. Pływanie łodzią lub pontonem po jeziorze w czasie trwania zawodów BEZ (ZAŁOŻONEGO) KAPOKA lub KAMIZELKI RATUNKOWEJ grozi wykluczeniem z zawodów.
 3. Zezwala się na hol ryb z pontonu lub łodzi, zaopatrzonej w wiosła lub silnik elektryczny.
 4. Łowienie i holowanie ryb musi odbywać się w granicach swojego stanowiska. Jeżeli ryba podczas holu wpłynie w zestawy sąsiadów, mogą (ale nie muszą) złożyć protest. Jeżeli złożą protest do komisji sędziowskiej, wyholowana ryba nie będzie zaliczona do wagi końcowej zawodów.
 5. Obowiązkowo każda drużyna musi posiadać:

– matę karpiową, odkażacz do ran, podbierak karpiowy, worki karpiowe do przechowywania, do czasu przybycia komisji sędziowskiej.

 1. Złowione ryby po zważeniu przez sędziów i sesji zdjęciowej wracają natychmiast do wody.
 2. W trakcie sesji zdjęciowej ryby trzymamy nad matą karpiową i polewamy wodą.
 3. Drużyna może ustawić tylko 4 markery lub mniej.
 4. Zestawy mogą być wywożone tylko w obrębie swojego stanowiska.
 5. Łowimy tylko na gruntowe zestawy karpiowe, metody włosowa. Nie używamy przynęt zwierzęcych.
 6. Sędziowie lub sędzia będą pojawiać się na stanowiskach każdego dnia w godzinach od 8.00 do 10.00 rano i od 16.00 do 18.00 po południu.

W przypadku złowienia amura dzwonimy zaraz po złowieniu niezależnie od pory dnia lub nocy do komisji sędziowskiej.

 1. Numery telefonów do sędziów oraz organizatora podane na numerach stanowisk.
 2. W czasie trwania zawodów, na stanowisku musi przebywać przynajmniej jeden z członków ekipy.
 3. W przypadku opuszczenia terenu zawodów przez obydwa zawodników, należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.
 4. Jeżeli jeden z drużyny rezygnuje z uczestnictwa w zawodach. Drugi zawodnik łowi na dwie wędki. Fakt ten musi być zgłoszony do organizatora.
 5. Łowimy FAIR PLAY, na stanowiskach należy zachować ciszę w dzień jak i w nocy.
 6. Ryby ważymy tylko wagą używaną przez komisję sędziowską.
 7. Ryba zacięta przed końcem zawodów, aby była zaliczona musi być wyholowana do godz. 10.15.
 1. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych w czasie trwania zawodów karpiowych.

“Obowiązuje także zakaz spożywania wody z jeziora, bo zabraknie dla karpi.” J

 1. Zawody wygrywa drużyna, która uzyska największą wagę złowionych ryb. W przypadku uzyskania przez inną drużynę tej samej wagi złowionych decyduje o wyższym miejscu mniejsza ilość złowionych ryb. Jeśli i to nie wystarczy decydować będzie o wyższym miejscu największa ryba złowiona przez drużynę. Jeśli i to nie wystarczy, będzie przeprowadzone losowanie.
 2. Każda drużyna jest zobowiązana, po zakończeniu zawodów do pozostawienia swojego stanowiska w czystości. Tablice od numerków stanowisk proszę dostarczyć po zawodach do biura zawodów.
 3. Wszystkie protesty oraz sporne sytuacje rozpatruje komisja sędziowska zawodów, a decyzja podjęta przez komisję sędziowską jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
 4. Osoby nie uczestniczące w zawodach nie mogą ingerować w działania zawodników w trakcie trwania zawodów, oraz nie mogą przebywać w obrębie stanowiska w czasie od 22.00 do 6.00.
 5. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może się wiązać z nałożeniem kary na drużynę to jest :

– I żółta kartka – ostrzeżenie

– II żółta kartka – wykluczenie z zawodów.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany regulaminu też przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszystkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.
 2. Podczas trwania zawodów organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników nad wodą.
 3. Za sprzęt należący do zawodników organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów z zawodów karpiowych (zdjęć, informacji o zawodach) w mediach i na stronie internetowej organizacji Wędkarskich.
 5. W związku z nie przewidywalną sytuacja nad wodą związaną z pogodą i nie tylko organizator ma prawo zakończyć zawody przed czasem. A wyniki uzyskane do czasu zakończenia zawodów przed czasem są ostateczne.

 

Pozdrawiam Organizator

Henryk Dederek

tel. 667 344 733

przy kole PZW nr 181 we Wschowie