PODSUMOWANIE VI MEMORIAŁ im. TOMASZA OLESIA
1 MIEJSCE : 157,26 kg.
Mariusz Gawron , Sebastian Wojtek , Krzysztof Gawron
2 MIEJSCE : 138,94 kg.
Józef Urban , Czesław Pogoda
3 MIEJSCE : 73,66 kg.
Sebastian Świerkosz , Rafał Sosna
BIG FISH : Mariusz Gawron 18,800 kg.


4 MIEJSCE : 57,52 kg.
Tomasz Niestrój , Piotr Napiórkowski
5 MIEJSCE : 51,67 kg.
Ryszard Basista , Marek Zieleń
6 MIEJSCE 49,01 kg.
Marek Gorzkowski , Błażej Wirbiłowicz
BIG FISH : Mariusz Gawron 18,800 kg.

ŁĄCZNA WAGA ZŁOWIONYCH RYB : 601,88 KG