Za nami XI FINAŁ, który odbył się w terminie
11-17.X.2021 r. na zbiorniku Dzierżno Duże w miejscowości Rzeczyce!

  • Wychodząc naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom całego środowiska karpiarzy, Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego pragnie zaprezentować szerokiemu gronu miłośników tego pięknego hobby rozwiązania, które naszym zdaniem wpłyną bardzo pozytywnie na rozwój tego “sportu”, zasady etyczne w nim panujące, ducha sportowej zdrowej rywalizacji oraz uczciwość i wytyczą wysoki poziom organizowanych w naszym kraju imprez karpiowych oraz wprowadzą ład i nadadzą należytą rangę imprezom karpiowym oraz zapobiegać będą wielu niekorzystnym zjawiskom występującym do tej pory. Wszyscy polscy karpiarze czynnie uczestniczący w sportowej rywalizacji wiedzą, jak wiele negatywnych ocen i opinii krąży na temat imprez karpiowych organizowanych w naszym kraju w latach poprzedzających wdrożenie projektu PCM.

  • Czy jest coś piękniejszego niż uczciwa szlachetna sportowa rywalizacja między ludźmi, których łączy piękna wspólna pasja i wzajemny szacunek oraz troska o los naszych karpi. Dlatego jako całe środowisko musimy skupić się nad przyszłością polskiego wędkarstwa karpiowego a przyszłością zawodów dla karpiarzy przede wszystkim. Pragniemy zaprezentować rozwiązanie systemowe, regulujące całościowo sportowy aspekt wędkarstwa karpiowego w Polsce, nadające odpowiednią rangę imprezom karpiowym jak również jednoznacznie wynikających z tego nadawanych tytułów, które w tym wypadku będą odzwierciedlały rzeczywiste wyniki sportowe i w sposób obiektywny wyłonią drużyny i teamy które w danym roku najlepiej prezentowały się na łowiskach całego kraju. Aby nie pominąć w tych rozwiązaniach nikogo, gdyż wiele imprez organizowanych jest doskonale przy wielkim zaangażowaniu organizatorów i wielu miłośników tego sportu, proponujemy następujące rozwiązanie.
  •  Cykl najwyższej rangi zawodów karpiowych składających się z kilkudziesięciu eliminacji i jednego finału wyłaniającego najlepszy zespół w danym sezonie uzyskujący tytuł “Mistrza Polski w Wędkarstwie Karpiowym PCM”. Z każdych eliminacji jedna lub maksymalnie trzy pierwsze drużyny uzyskają kwalifikacje i prawo do uczestnictwa w finale. Organizatorem finału Polish Carp Masters będzie Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego i odbywać się one będą corocznie na przełomie września i października. Zgłoszenia o włączenie swojej imprezy w roku 2022 do eliminacji PCM składać mogą wszyscy organizatorzy imprez w Polsce. Zasady zgłaszania oraz szczegółowy zakres niezbędnych informacji zawartych w zgłoszeniu zawarto w regulaminie.
  • Wierzymy w to, że zorganizowane w ten sposób zawody rangi mistrzowskiej i wyłonienie w taki sposób najlepszej drużyny w sezonie, spotka się z szeroką aprobatą środowiska karpiarzy, które już przez wiele lat stało na stanowisku, że prawdziwe mistrzostwa i wyłonienie najlepszej polskiej drużyny wymaga rozegrania szeregu kwalifikacji, umożliwiających uczestnictwo i start wielu drużynom. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie zadowoli wszystkich. Chcemy, o co apelowali karpiarze, aby do eliminacji Polish Carp Masters zaliczyć zawody w których wpisowe jest na poziomie przystępnym dla wielu karpiarzy i na tych samych zasadach zorganizowany zostanie przez PFWK finał, w którym start dla uczestników dzięki wspólnemu zaangażowaniu jest bezpłatny!