Bo liczy się tylko wspólna pasja i dobra zabawa!
ZAWODY RZUTOWE NA KAŻDĄ KIESZEŃ.

ROZKŁAD JAZDY

19.04.2018 – DZIEŃ PIERWSZY (czwartek)

Godzina 8:00 – 10:00 rejestracja drużyn. Losowanie kolejności losowania stanowisk.

Godzina 10:15 – uroczyste powitanie , okolicznościowe zdjęcie grupowe, losowanie stanowisk

Godzina 11:00 – Rozjeżdżamy się na stanowiska

Godzina 12:00 – START ZAWODÓW!

Godzina 13:00- obiady dowożone na każde stanowisko

20.04.2018 – DZIEŃ DRUGI (piątek)

Godzina 7.00 poranne ważenie

Godzina 13:00- 14:00 Obiad dowożony na każde stanowisko,

Od godziny 17:00 rozpocznie się wieczorne ważenie.

21.04.2018 – DZIEŃ TRZECI (sobota)

Od godziny 7.00 poranne ważenie

Godzina 13:00- 14:00 Obiad dowożony na każde stanowisko,

Od godziny 17:00 rozpocznie się wieczorne ważenie.

22.04.2018 – DZIEŃ CZWARTY (niedziela)

Od godziny 7.00 rozpocznie się poranne ważenie

Godzina 10.00 zakończenie zawodów

Godzina 12.00 uroczyste rozdanie nagród

Pożegnalny obiad – Żurek Śląski z wkładką

WORLD CARP TOURNMENT 2018 –  ZAWODY RZUTOWE NA KAŻDĄ KIESZEŃ.

UROCZYSKO KARPIOWE. 19.04 – 22.04. 2018

REGULAMIN ZAWODÓW

Rejestracja drużyn rozpocznie się na łowisku Uroczysko Karpiowe w Czechowicach-Dziedzicach  w dniu 19.04.2018 (środa) godzina 8 -10

2. Każdy zawodnik musi się osobiście zarejestrować w pierwszym dniu zawodów tj. 19.04.2017 (dotyczy to też team runnera). Rejestracja drużyn trwa od godziny 8 do 10. Drużyny które się nie zarejestrują nie będą mogły wziąć udziału w zawodach, zaś wpisowe nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych okolicznościach i po wcześniejszym telefonicznym zawiadomieniu organizatora zawodów, zawodnicy mogą się spóźnić, bez konsekwencji usunięcia ich z zawodów. W takiej sytuacji drużyna zajmie stanowisko które jako ostatnie zostało w koszyku losującym.

3. Każda z drużyn podczas rejestracji, będzie losowała kolejność, losowania stanowiska.

4. Zawody są otwarte dla zawodników od 14 roku życia (pod opieką). Nikt poniżej 18 roku życia nie może w czasie zawodów używać środków pływających. W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 lub 3 osób. Każda drużyna za dodatkową opłatą może mieć jednego pomocnika – Team Runnera.5.

5. Opłaty za udział w zawodach:

Wpisowe –  500 zł od drużyny 2 osobowej

600 zł od drużyny 3 osobowej (wszyscy zawodnicy w pełni uprawnieni)

Dodatkowa 4 osoba towarzysząca – 80 zł

Zaliczka – potwierdzeniem uczestnictwa w zawodach i rezerwacji miejsca, jest zaliczka w wysokości 200 zł, którą należy wpłacić najpóźniej do 30.10.2017.

TYLKO POTWIERDZONA WPŁATA ZALICZKI GWARANTUJE PAŃSTWU MIEJSCE STARTOWE NA LIŚCIE.

Natomiast całą opłatę startową należy uiścić najpóźniej do 30.01.2018.

Opłatę za zawody należy wpłacać na konto podane poniżej z tytułem przelewu:

„Uroczysko Kwiecień”-  , nazwa drużyny .

Dane do przelewu:
Nazwa konta: DUXON
40-847 Katowice ul. Bocheńskiego 69/104
ING Bank Śląski
69 1050 1399 1000 0024 1625 7687

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach z dowolnych przyczyn, opłata wpisowa po 15.02.2017 nie będzie zwracana.

Kwota wpisowego za zawody zostanie wykorzystana na: opłacenie łowiska, przygotowanie organizacyjne oraz zakup nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów. Przewidziany jest również poczęstunek dla każdego uczestnika. Organizatorzy w każdym dniu trwania zawodów będą dowozić na stanowiska ciepłe posiłki.

6. Maksymalna liczba drużyn startujących w zawodach – 40.

7. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. O kolejności losowania, decyduje kolejność, wylosowanego numerka podczas rejestracji drużyny.

8. Oficjalnymi językami zawodów są Polski i Angielski.

9. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.

10. Start zawodów rozpocznie się punktualnie o godzinie 15:00 w dniu 19.04.2018. Natomiast zakończenie zawodów, nastąpi w sobotę 22.04.2018 punktualnie o godzinie 10:00.

11. Przed rozpoczęciem zawodów odbędzie się oficjalne zdjęcie grupowe wszystkich uczestników zawodów. Bardzo prosimy wszystkich uczestników o obecność.

12. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury. Zawody rozstrzyga suma trzech największych złowionych ryb przez poszczególne zespoły. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zdecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół.

13. Wyniki będą publikowane online na bieżąco. Wyniki można będzie śledzić na stronie organizatora zawodów pod adresem www.worldcarptournamet.eu

14. W trakcie trwania zawodów, NIE WOLNO używać pontonów, oraz środków pływających, łodzi wiosłowych oraz/lub łódek zdalnie sterowanych. Są to zawody rzutowe! Nęcenie odbywać się musi tylko i wyłącznie z brzegu za pomocą , rakiet, spombów, kobry.

15. Nie dozwolone jest i zabrania się nęcenia i wywożenie zestawów łodziami oraz modelami zdalnie sterowanymi. Wszystkie czynności nęcenia oraz holu ryby muszą odbywać się z brzegu.

16. Zawody rozegrane zostaną w formule rzutowej: markerowanie i nęcenie dozwolone jest z brzegu za pomocą: rakiet, spombów, rur zanętowych (kobra),

17. Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom, za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu itp).

18. 4 osoba – Team Runner – jedna drużyna może mieć tylko jednego pomocnika. Team Runner może pomagać przy: montowaniu zestawów, przygotowaniu zanęt oraz przynęt, przygotowaniu stanowiska przed startem. Team Runner nie może podbierać ryby oraz pilnować stanowiska podczas nieobecności drużyny. Nie może w trakcie trwania zawodów zacinać i holować ryb oraz zarzucać zestawów, jak i również nęcić. W przypadku niezastosowania się do powyższych ustaleń, drużyna może zostać ukarana żółtą kartką a nawet wykluczeniem z zawodów.

19.W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska dostępne na stronieuroczyskokarpiowe.pl

20. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi oraz pelletem.

21. Dozwolone jest również nęcenie method mixem, ziarnami (konopie, rzepik, itp.) orzechami (tygrysi, arachidowy itp.). Zabronione jest używanie żywych przynęt (białe robaki, czerwone robaki itp.)

22. Regulamin Łowiska Uroczysko Karpiowe również zabrania nęcenia kukurydzą.

23. Można natomiast na włos nakładać i łowić na kukurydzę. Nie wolną nią tylko nęcić.

24. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania tych zasad.

25. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu sędziów. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura oraz karpia powyżej 20kg, który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy ważymy ryby w momencie zapełnienia worków do przechowywania ryb. Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 5 worków karpiowych. W worku karpiowym można trzymać po 1 rybie.

26. Numer telefonu do sędziego sektora, zostanie podany podczas otwarcia zawodów.

27. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę, ryba będzie zaliczona.

28. Ważenie odbywa się w obecności dwóch zawodników i dwóch sędziów. Waga każdej złowionej ryby musi być potwierdzona podpisem zawodnika i sędziego na karcie wyników.

29. Ryby będą ważone tylko i wyłącznie wagami organizatora zawodów.

30. Formularz sędziego jest oficjalnym dokumentem połowów. Zawodnicy muszą upewnić się, że dane wpisane w dokumencie są prawidłowe oraz że zostały zrobione 2 zdjęcia łowcy z rybą, przed podpisaniem się na dokumencie połowu. Na dokumencie połowu musza się znaleźć:

Imię i Nazwisko zawodnika, który złowił rybę,

Numer stanowiska i sektora,

Data i godzina połowu,

Waga ryby w kilogramach,

Przynęta na którą ryba została złowiona

31. Podczas ważenia ryb i fotografowania, bezpieczeństwo ryb jest najważniejsze, dlatego sędziowie mogą przerwać sesję fotograficzna i nakazać natychmiastowe wypuszczenie ryby. Po zważeniu i zrobieniu zdjęć ryba musi być wypuszczona w obecności sędziów.

32. W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą gruntową. Każda drużyna łowi maksymalnie na cztery wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 2 markerów na drużynę i 2 spodów do nęcenia.

33. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15 minut po sygnale – koniec zawodów.

34. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia i robienia im oraz rybom zdjęć, filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikacje zrobionych zdjęć na stronach i profilach internetowych organizatora zawodów.

35. Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników. Jeśli stanowisko zostanie opuszczone całkowicie przez zawodników, a zestawy pozostaną w wodzie, otrzymają oni żółtą kartkę. Jeśli sytuacja się powtórzy drugi raz, drużyna może zostać zdyskwalifikowana.

36. W przypadku opuszczenia stanowiska przez 2/3 zawodników, należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

37. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy oraz pomocnik (team runner). Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, ale tylko po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód na parkingu głównym przed rybaczówką, a za ich zachowanie odpowiada drużyna do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku od godziny 8 do godziny 20:00.

38. Na stanowisko można wjechać samochodem w celu rozładowania sprzętu i pozostawić go na stanowisku na czas trwania zawodów. W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez zgody organizatorów. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.

39. Na stanowiskach dopuszcza się rozłożenia namiotów, postawienia przyczepy kempingowej, oraz kampera. Istnieje możliwość wypożyczenia przyczepy kempingowej u gospodarza łowiska.

40. Każda drużyna musi rozstawić swoje wędki nie dalej niż 4 metry od prawej strony tabliczki z numerem stanowiska (jeżeli taka odległość z jakichś powodów nie jest możliwa, to najbliżej jak jest możliwe). Zawodnicy nie mogą zarzucać wędek poza obszar swojego stanowiska. Obszar ten określają linie biegnące w połowie odległości pomiędzy sąsiednimi stanowiskami. Wszystkie spory wynikające z prób łowienia poza wyznaczonym obszarem, muszą niezwłocznie być zgłoszone sędziom. Sędziowie mają kompetencje aby nakazać zespołowi przerzucenie swoich wędek.

41. Zawodnicy są zobowiązani do łowienia wyłącznie na swoje wędki, holowania i odhaczania swoich ryb. Zabrania się pomocy osób niezgłoszonych w starcie zawodów oraz drużyny przeciwnej.

42. Sędzia w każdej chwili może poprosić o zwinięcie zestawów w celu skontrolowania zestawu końcowego.

43. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

44. Zespół, który będzie miał w wodzie więcej niż 4 zestawy z przynętami (w tym samym czasie) zostanie natychmiast zdyskwalifikowany bez wcześniejszego upomnienia.

45. Łowimy tylko i wyłącznie w wodzie, która jest oznaczona tabliczkami z numerami stanowisk.

46. Każdy zespół, który zostanie przyłapany na przekraczaniu granic (markerów)wyznaczonego stanowiska, może zostać ukarany żółtą kartką a nawet dyskwalifikacją, zaś wszystkie wątpliwości dotyczące granic swojego stanowiska muszą zostać rozstrzygnięte przed rozpoczęciem zawodów. Tu decyzje podejmuje również sędzia wyznaczonego sektora lub organizator zawodów.

47. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora.

48. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

49. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk. Zezwala się jedynie na rozpalanie grilla

50. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.

51. W trakcie trwania zawodów zabrania się uczestnikom spożywania alkoholu. Kategoryczny zakaz wypływania łodzią lub pontonem po spożyciu alkoholu.

52. Każda ekipa zobowiązana jest do posiadania maty karpiowej, podbieraka o rozmiarze min. 40”, a także środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany. Będzie to sprawdzane podczas rejestracji pontonu pierwszego dnia przed rozpoczęciem zawodów.

53. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca. Śmieci zbieramy do worków i zawozimy je do kontenera mieszczącego się obok rybaczówki.

54. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo nałożyć kary w postaci żółtej kartki, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.

55. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

56. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

57. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.

58. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.

59. Organizatorzy przewidują pulę nagród w kwocie – Na tych zawodach walczymy o puchary, dyplomy i prestiż. Będzie dobra kuchnia i zabawa. Jeśli środki zostaną, ufundujemy nagrody od 1-3 miejsca oraz nagrodę za Big Fisha.

60. Dodatkowo, drużyna która zajmie 1 miejsce w klasyfikacji końcowej, otrzyma start na Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Karpiowym Polish Carp Masters 2018, które odbędą się na zbiorniku Dębowa we wrześniu 2018 roku.

61. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe do 3 miejsca w klasyfikacji ogólnej.

62. Organizator przewiduje nagrodę rzeczową za największą rybę zawodów.

63. Zgłoszenia należy dokonywać pod adresem http://worldcarptournament.eu/rejestracja/ lub mailowo na adres zawody@duxon.com.pl w e-mailu należy napisać imiona i nazwiska startujących, a także dane teleadresowe, proszę podać numer tel. kontaktowy. Jeśli zostanie dokonany przelew, również prosimy o podanie takich informacji w mailu.

64. Telefon kontaktowy do organizatora zawodów to +48 886 40 30 20

65. Organizatorzy mają prawo zmniejszyć pulę nagród, jeżeli w zawodach weźmie udział mniej niż 40 planowanych zespołów.

66. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stanowisku bez opieki, zniszczenia dokonane przez zawodników i osoby trzecie, wypadki losowe zaistniałe w trakcie trwania zawodów.

67. Nie zastosowanie się do regulaminu zawodów i łamania przepisów wyżej wymienionych, będą karane żółtą kartką. Druga żółta kartka dla zespołu może skutkować decyzją sędziego głównego o karze (w zależności od wagi przewinienia), którą będzie wykluczenie zespołu z łowienia na 8 lub 24 godziny. Druga żółta kartka dla zespołu może jednak oznaczać pokazanie kartki czerwonej, która będzie oznaczać dyskwalifikację zespołu, który natychmiast będzie musiał opuścić teren zawodów.

68. Każdy z sędziów ma prawo przyznawania żółtych kartek, o przyznaniu kartki czerwonej oraz wykluczeniu danej drużyny, decyduje tylko i wyłącznie sędzia główny zawodów.

69. Na łowisku obowiązuje zasada NO KILL, dlatego też zabijanie, przewożenie i sprzedaż złowionych ryb jest surowo zabronione.

70. Regulamin proszę traktować bardzo poważnie i uszanować zasady obowiązujące na zawodach. Przypominamy że to nie są zawody na śmierć i życie. Głównym celem tych zawodów jest dobra zabawa i satysfakcja z hobby jakim jest wędkarstwo karpiowe.

71. Wszyscy zawodnicy i pomocnicy są zobowiązani do podpisania i akceptacji regulaminu rozegrania zawodów. Regulamin podpisujemy podczas rejestracji drużyny.

72. Do regulaminu został dołączony osobny, szczegółowy, terminarz zawodów.

73. Regulamin jest własnością firmy Duxon i nie może być użyty, ani kopiowany bez pisemnej zgody organizatorów.

74. Zakaz stawiania markerów i zestawów w promieniu 10 metrów od markerów ustawionych przez właściciela łowiska i organizatora.

REJESTRACJA NA WORLD CAPR TOURNAMENT