Zapisy i wszelkie informację poprzez emial: paprochteam@gmail.com Osoba do kontaktu Jarosław Sobolewski Tel. 502-647-051.


Rozpoczęcie zawodów 10.10.2018 godz. 10:00 zakończenie 14.10.2018 godz. 10:00
Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharu 14.10.2018 godzina 12:00
1.W zawodach „PUCHAR JESIENI – Eliminacje do PCM 2019” mogą uczestniczyć drużyny wpisane na listę startową, które dokonały pełnej wpłaty.
Koszt uczestnictwa to 800 złotych od zespołu (2 osoby).
Koszt uczestnictwa dla członków Koła Reńska Wieś Kofama to 400 zł (2 osoby)
Team Runner 100 zł (1 osoba).
a) W ramach opłaty startowej każdy zespół zobowiązuje się do wpłaty zadatku w wysokości 50 % do 15.06.2018 roku. Pozostałą część należy wpłacić do 31.08.2018r.
b) Opłatę startową oraz zadatek proszę wpłacać na numer konta:
Krzysztof Tomaniak ul. Pionierów 7/6 47-220 Kędzierzyn – Koźle
Nr konta ING: 33 1050 1517 1000 0090 7454 3449
c) Brak opłaty startowej do w/w terminu oznacza skreślenie drużyny z listy startujących,zadatek nie podlega zwrotowi.
2.W zawodach startują drużyny dwuosobowe łowiąc na 4 wędki tylko metodą włosową.
3.Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera) – dopłata 100 złotych.
a.) Dopuszcza się 4 markery na drużynę.
b.) Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego stanowiska.
c.) Drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk i markerów
4.W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego na 2 wędki .
5.Klasyfikacja zawodów:
a) Suma 3 największych ryb ( Łączna waga 3 najcięższych ryb ).
6.Do klasyfikacji liczą się tylko następujące gatunki ryb: karp i amur pow. 3 kg.
7.Zabrania się używania w jakiejkolwiek postaci żywych przynęt i zanęt zwierzęcych.
8.Całkowity zakaz nęcenia surową kukurydzą.
9.Środki pływające:
a) dozwolone jest używanie środków pływających w trakcie trwania zawodów
b) środków pływających można będzie używać tylko w obrębie swojego stanowiska.
c) każda drużyna powinna posiadać swój środek pływający oraz kamizelki asekuracyjne.
d) maksymalna odległość na jaką będzie można wywozić zestawy – do boi granicznych
10.Holowanie ryb.
a) jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać ryby.
b) odhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie do momentu zważenia przez sędziego może odbywać się tylko w worku karpiowym w którym może znajdować się tylko jedna ryba.
11.Opuszczanie sektora drużyny i terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziego.
12.Po sygnale startu zabrania się poruszania i opuszczania stanowiska samochodem.
a) zakaz używania przyczep kampingowych (Brak miejsca na wale).
13.Podczas zawodów obowiązuję zakaz spożywania alkoholu.
14.W zawodach obowiązują trzy sygnały:
a) pierwszy – rozpoczęcie zawodów, czas na dojście do wylosowanego stanowiska, przygotowanie do zawodów ( sondowanie , nęcenie )
b) drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów – łowienie od godz. 14:00
c) trzeci sygnał – oznacza zakończenie zawodów godz. 10:00.
15.Wszelkie spory powinny być niezwłocznie zgłaszane przez kapitana drużyny do Sędziego Głównego .
16.Wszelkie protesty oraz sporne sytuacje rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów, a podjęta przez nią decyzja jest ostateczna.
17.Nagrody zdobywane w zawodach – od 1 do 3 miejsca w generalce start w zawodach (PCM) Polish Carp Masters 2019, Dodatkowo nagroda za BIG FISHA,
18.Kary porządkowe za złamanie regulaminu i niestosowne zachowanie :
a) pierwsze ostrzeżenie – „żółta kartka”.
b) drugie ostrzeżenie – „czerwona kartka” oznacza dyskwalifikację.
Zdyskwalifikowanemu zawodnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
19.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów , nastąpi wtedy zwrot opłaty startowej bez żadnych dodatkowych kosztów.
20.Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach.
21.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
22.Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. Prezentacja komisji sędziowskiej zostanie przeprowadzona w momencie rozpoczęcia zawodów