W imieniu stowarzyszenia „Gang Karpiarzy” mam zaszczyt po raz piąty zaprosić aktywnie działające kluby, stowarzyszenia oraz teamy karpiowe na zawody pod nazwą
”Manewry Klubów Karpiowych”, które odbędą się w dniach 16-20.05.2018 roku.

MKK2018

 

Po raz pierwszy miejscem rozegrania naszej karpiowej batalii będzie znany, ceniony i niezwykle urokliwy zbiornik „Staropolanka” w miejscowości Zdzieszowice.

Nadrzędnym celem imprezy będzie dalsza integracja organizacji, działających na rzecz rozwoju wędkarstwa karpiowego w naszym kraju.

Ponadto drużyny będą walczyć o trzy darmowe miejsca w finale Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym PCM 2018!

Warunkiem udziału w zawodach jest wpłata wpisowego w wysokości 800 zł od drużyny.

Istnieje możliwość zapisania nawet dwuosobowego zespołu z jednego klubu,aczkolwiek miło by było gdyby zapisywały się minimalnie dwie ekipy z klubu,rywalizacja o miejsca w finale będzie rozgrywana indywidualnie a nie grupowo.

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 661-302-121 Paweł Stępień, lub pisząc na adres mailowy pawel_53@wp.pl a także na naszej stronie internetowej i na FB,ilość miejsc ograniczona!

REGULAMIN

Rozpoczęcie zawodów 16.05.2018 godz. 11:00 zakończenie 20.05.2018 godz. 10:00

Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów 20.05.2018 godzina 11:00

1.W zawodach „Manewry Klubów Karpiowych – Puchar PFWK” mogą uczestniczyć drużyny wpisane na listę startową, które dokonały pełnej wpłaty.

Koszt uczestnictwa to 800 złotych od zespołu-pary.

a) W ramach opłaty startowej każdy zespół w przeciągu 7 dni od daty zapisania się na zawody, zobowiązuje się do wpłaty zadatku w kwocie 400 zł,reszta opłaty musi być wpłacona do 15.03.2018 roku.

b) Opłatę startową oraz zadatek proszę wpłacać na numer konta:

Paweł Stępień Sochaczew 96-500 ul.Senatorska 2/21.

Numer konta  80 1020 1185 0000 4002 0030 9427.

c) Brak opłaty startowej do w/w terminu oznacza skreślenie drużyny z listy startujących,zadatek nie podlega zwrotowi.

2.W zawodach startują drużyny dwuosobowe łowiąc na 4 wędki tylko metodą włosową.

3.Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera) – dopłata 100 złotych.

a.Dopuszcza się 4 markery na drużynę.

b.Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego stanowiska.

c.Drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk i markerów

4.W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego na 2 wędki .

5.Klasyfikacja zawodów:

a) drużynowa: suma kilogramów złowionych przez drużynę.

b) przy tej samej wadze decyduje największa ryba.

6.Do klasyfikacji liczą się tylko następujące gatunki ryb: karp i amur pow. 2 kg.

7.Zabrania się używania w jakiejkolwiek postaci żywych przynęt i zanęt zwierzęcych.

8.Całkowity zakaz nęcenia surową kukurydzą.

9.Środki pływające:

a) dozwolone jest używanie środków pływających w trakcie trwania zawodów

b) środków pływających można będzie używać tylko w obrębie swojego stanowiska określonego przez Komisję Sędziowską

c) każda drużyna powinna posiadać swój środek pływający oraz kamizelki asekuracyjne.

d) maksymalna odległość na jaką będzie można wywozić zestawy wynosić będzie nie więcej jak 150 metrów od brzegu.

10.Holowanie ryb.

a) jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać ryby.

b) odhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie do momentu zważenia przez sędziego może odbywać się tylko w worku karpiowym w którym może znajdować się tylko jedna ryba.

11.Opuszczanie sektora drużyny i terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziego.

12.Po sygnale startu zabrania się poruszania i opuszczania stanowiska samochodem.

13.Podczas zawodów obowiązuję zakaz spożywania alkoholu.

14.W zawodach obowiązują trzy sygnały:

a) pierwszy – rozpoczęcie zawodów, czas na dojście do wylosowanego stanowiska, przygotowanie do zawodów ( sondowanie , nęcenie )

b) drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów – łowienie

c) trzeci sygnał – oznacza zakończenie zawodów.

15.Wszelkie spory powinny być niezwłocznie zgłaszane przez kapitana drużyny do Sędziego Głównego .

16.Wszelkie protesty oraz sporne sytuacje rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów, a podjęta przez nią decyzja jest ostateczna.

17.Nagrody zdobywane w zawodach – od 1 do 3 miejsca + Big Fish puchary, bony upominkowe do wykorzystania w sklepie „Duxon Shop” wartości ogólnej dla podium + Big fish 7 tysięcy złotych, oraz bezpłatny udział w Finale Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2018,który odbędzie w pierwszy weekend września 2018 roku.

18.Kary porządkowe za złamanie regulaminu i niestosowne zachowanie :

a) pierwsze ostrzeżenie – „żółta kartka”.

b) drugie ostrzeżenie – „czerwona kartka” oznacza dyskwalifikację.

Zdyskwalifikowanemu zawodnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.

19.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów , nastąpi wtedy zwrot opłaty startowej bez żadnych dodatkowych kosztów.

20.Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach.

21.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.

22.Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. Prezentacja komisji sędziowskiej zostanie przeprowadzona w momencie rozpoczęcia zawodów.